Gizlilik Politikası

TAYPA, web sitesini ziyaret eden sizlerin, paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik İlkeleri” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde TAYPA tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve TAYPA tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. TAYPA tarafından sunulan hizmet kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

GİZLİLİK İLKELERİNİN KAPSAMI

Sunulan hizmetin bir parçası olarak TAYPA, hizmet alan sizlere ilişkin kişisel bilgileri işbu “Gizlilik İlkeleri” kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu “Gizlilik İlkeleri”, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalardan TAYPA sorumlu değildir. İşbu “Gizlilik İlkeleri” TAYPA’nın kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait web siteleri ve platformlar tarafından toplanan bilgiler, üçüncü taraflarca TAYPA web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya TAYPA’nın sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden TAYPA sorumlu değildir.

KİŞİSEL VERİ VE VERİ İŞLEME NEDİR?

“Gizlilik İlkeleri” çerçevesinde, gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan, şifre numarasına göre ya da psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benliğini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarası/Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi “Kişisel Veri”dir ve işbu “Gizlilik İlkeleri”nin konusunu oluşturur.

Kişisel Verilerin işlenmesiyle; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?

TAYPA tarafından, web sitesinde verilen hizmetler kapsamında bazı kişisel bilgileriniz toplanmaktadır. Adınız-soyadınız, iletişim bilgileriniz, iş başvurusu ile doğrudan ilgili gerekli bilgiler, iletişim veya başvuru formu içeriği, konusu, talep ve nedenleri , uyruğunuz, pasaport veya T.C. kimlik numaranız, pazarlama ve iletişim tercihlerinize ilişkin kayıtlar, web sitemizi ziyaret ettiğiniz IP adresiniz, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler, özellikler ile coğrafi bilgileri ve bize vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler kaydedilebilir.

Sitemiz, diğer pek çok web sitesi gibi "Çerezler" veya "Diğer Teknolojileri" (Google, Apple veya benzer teknolojiler tarafından atanan e-postalar, JavaScript, aygıt kimlikleri ile bağlantılı olan "piksel etiketleri", "web işaretçileri", "boş GIF'ler") kullanabilir ve TAYPA, yukarıda anılan kişisel bilgilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Söz konusu bilgileri başvurularınızı işleme koymak, dil seçiminizi ve diğer tercihlerinizi hatırlamak, çevrim içi işlemler için güvenli ve güvenilir bir hizmet sağlamak, biz ve başkaları için ilgi alanlarınıza özel çevrim içi ve mobil reklam, ileti ve içerik sunmak, analiz için reklamlar, web sitesi veya uygulama içeriğine verdiğiniz tepkiyi ve aynı reklamı size kaç kere gönderdiğimizi takip etmek, sitenin hızlı ve verimli biçimde çalışmaya devam etmesini sağlayabilmemiz için siteyi kaç kişinin, ne şekilde kullandığını ölçmek için kullanırız. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde ana bellekte (bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda) saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır ve bizim ve üçüncü tarafların, ziyaret alışkanlıklarınızın analiz edilmesi dahil olmak üzere siteye yaptığınız ziyaretler hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, web sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve sitede ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

TAYPA ve üçüncü taraflar, ilginizi çekebilecek reklamlar ve kişiye özel içerikler sunmak amacıyla satıcılar tarafından sağlanan ilgi alanı esaslı reklamlara yer verir. Üçüncü tarafların bu hizmetleri gerçekleştirmek üzere Çerezler ve Diğer Teknolojileri kullanmaları durumunda, TAYPA bu teknolojinin veya ortaya çıkan bilgilerin çevrim içi, mobil veya e-posta reklamlara yönelik olarak kullanımını denetlemez ve bu tür üçüncü tarafların eylemleri veya politikalarından sorumlu değildir. Reklamlar, e-postalar ve diğer mesajlar, çevrim içi veya mobil davranışlarınıza (TAYPA veya TAYPA dışı sitelerdeki), arama etkinliğinize, coğrafi konumunuza veya TAYPA tarafından toplanan veya üçüncü taraflarca elde edilen diğer bilgilere dayanarak TAYPA veya hizmet sağlayıcıları tarafından size sunulabilir. Bu reklamlar bizim sitelerimizde, üçüncü tarafların web sitelerinde veya mobil platformlarda karşınıza çıkabilir. Siteye, başka sitelere, TAYPA uygulamalarına ve üçüncü tarafların uygulamalarına yönelik ziyaretlerinize ve buralardaki etkinliklerinize dayalı olarak, site, başka web siteleri veya tesislerde ya da cep telefonunuz üzerinden üçüncü tarafların reklamlarını da görebilirsiniz. Satıcılarımızdan bazıları ve TAYPA, reklamlarının size ulaşmasına yardımcı olmak adına sahip olduğu ve üçüncü tarafların sahip olduğu birleştirilmiş veya anonim kişisel bilgileri, demografik verileri ve çıkarım yapılan diğer ticari bilgileri kullanabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik İlkeleri hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Herhangi bir zamanda cihazınızdan Çerezleri kaldırmak veya engellemek isterseniz, tarayıcınızın ayarlarını güncelleyebilirsiniz (Çerezlerin nasıl silineceğini veya engelleneceğini öğrenmek için tarayıcınızın "yardım" menüsüne başvurun). TAYPA, tarayıcı ayarlarınızdan sorumlu değildir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Kişisel bilgileriniz, TAYPA’dan talep ettiğiniz hizmetin tarafınıza en iyi şekilde sağlanması, TAYPA hizmetleri ile ilgili talep ve beklentilerinizi gerçekleştirmek ve kişisel hale getirmek, TAYPA programını yönetmek, doğrudan pazarlama ve satış promosyonlarını yürütmek vb. amaçlarla işlenmektedir. Kişisel bilgileriniz, ayrıca, TAYPA’nın hizmetlerini geliştirmek, size yüksek seviyede hizmet sunmak, sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ilginizi çekmesini sağlamak, kalitesini arttırmak ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir. Demografik bilgiler ise, sitemizin, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre yönlendirilmesi ve segmente edilmesi için kullanılmaktadır.

Ayrıca kişisel bilgiler, tarafınızdan da onaylanmış olmak ve her zaman onayın geri çekilmesi imkanı da sağlanmış olmak koşuluyla, size bültenler, tanıtım, reklam veya teklifler göndermek, kampanyalar ve özel fırsatlar ile ilgili bilgilendirmek ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar; web sitesinde, iş başvurusu yapmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendilerini daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla, siteye üye olurlarken; ad, soyad, e-posta, iş başvuruları için paylaşacakları kişisel verileri site ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler. Bunun yanı sıra web sitesini ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı Kanun md. 2/f.1,j bendi uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceğini dikkatinize sunmak isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?

İşbu “Gizlilik İlkeleri”nde belirtilen ve TAYPA tarafından elde edilen kişisel verilerin bir kısmı, kullanıcıların açık rızasına istinaden reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnız diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili bir takım analizler yapmak, bilgileri anonimleştirerek istatistiksel çalışmalar gerçekleştirmek ve segmentasyon amacıyla kullanılır.

TAYPA, kullanıcıların açık rızasına istinaden web sitesi barındırma, veri analizi, haber bülteni hizmetleri, içeren hizmetler sağlayan üçüncü şahıslarla birlikte çalışabilir. Hizmetin sağlanmasıyla bağlantılı olarak elde edilmiş olan kişisel verileri bu üçüncü kişilerin gerekli

TAYPA, aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla da kişisel veri’lerinizi ifşa edebilir: (i) yasal sebeplerle; (ii) yasal işlemlere ve hükümet taleplerine uymak amacıyla; (iii) Hizmet şartlarını yürütmek amacıyla; (iv) faaliyetlerini korumak amacıyla; (v) TAYPA’nın, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mallarını korumak amacıyla; makul tedbirleri gerçekleştirmek ya da karşılaşılabilecek zararları sınırlamayı mümkün kılmak amacıyla.

Kullanıcıların web sitesinde paylaştıkları tüm bilgilere sadece kendileri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendileri değiştirebilmektedir. TAYPA dışında herhangi bir üçüncü kişinin, sizin onayınız bulunmaksızın bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Web sitemizde bir işlem yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için zorunlu olarak gerekli üçüncü kişilere (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, yazılı olarak TAYPA’ya iletmeniz halinde TAYPA istemin niteliğine göre talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, (vi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Bunun dışında TAYPA tarafından sunulan Hizmet’e ilişkin herhangi bir ticari elektronik ileti almak istememeniz halinde de buna ilişkin ret hakkınızı da info@taypa.com.tr adresine yapacağınız bildirim ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?

TAYPA, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde Kişisel Verilerinizi, işbu “Gizlilik İlkeleri”nde özetlenen amaçları yerine getirmek üzere gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.

VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

TAYPA, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamak, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale, hukuka aykırı kullanıma ya da değişikliğe uğramaması ve kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli özeni gösterecektir.

BİLGİ GÜNCELLEME KONUSUNDA SORU YA DA ÖNERİ

TAYPA web sitesi üzerinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel bilgiler açısından, yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

TAYPA, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik İlkeleri’nin içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik İlkeleri TAYPA web sitesinde ilan edilecektir. Bu nedenle Gizlilik İlkeleri’ni periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. TAYPA’nın değişiklik yaptığı Gizlilik İlkeleri hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Web sitesinin değişiklik yapıldıktan sonra da kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin tarafınızdan kabul edilmiş olduğu anlamına gelecektir.