İK Vizyonu ve Misyonu

İnsan Kaynakları Misyonu

TAYPA’yı geleceğe taşımak için insanı anlıyor, dinliyor ve değerini ortaya çıkarıyoruz.

İnsan Kaynakları Vizyonu

TAYPA’yı global bir tedarikçi ve dünyada tercih edilen bir işveren markası haline getirmek için;

· İç iletişim ve kurum kültürünü geliştiriyor, network oluşturuyoruz.

· Çalışanlarımızı geliştiriyor, global yetkinlikler kazandırıyoruz.

· Süreçlerimizi dijitale taşıyor, geleceğimizi kurguluyoruz.

· Çalışanlarımızın memnuniyeti için çalışıyor, bağlılık programları geliştiriyoruz.