İK Politikası

Seçme ve Yerleştirme Politikası

Tekstil sektöründe çalışmayı amaçlayan, proaktif, sonuç odaklı, yetenekli, gelişime ve iletişime açık çalışanlara kariyer ve gelişim fırsatları sunuyoruz. İşe alım süreçlerimizde temel hedefimiz, adayların yetenek ve becerilerini analiz ederek doğru işe doğru adayları yerleştirmektir.

Çalışan ihtiyacımızı, kariyer portallerinde yayınlanan ilanlara yapılan başvurularla ve iç referanslar aracılığıyla gelen adaylarla karşılıyoruz. İşe alınacak adaylara pozisyonun gerektirdiği ölçme ve değerlendirme araçlarını uyguluyoruz.

“Trainee Programları” ile üniversiteden yeni mezun olan yeteneklere de kariyer fırsatları sunuyor, yeni mezunları cesaretlendirerek iş hayatına hazırlıyoruz.

Ücret ve Sosyal Haklar Politikası

Temel felsefemiz eşit işe eşit ücret politikası uygulamaktır.

İş değerleme sonucunda pozisyonların kademelerine uygun olarak oluşturulan ücret skalası ile adaleti ve hakkaniyeti önceliklendiriyoruz. Her yıl Ocak ayında Çalışanların pozisyonlarına ve performanslarına uygun olarak ücret artışı uyguluyoruz.

İşyerlerimizde vardiya saatlerine uygun olarak tüm Çalışanlarımız için servis ve yemek hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca korunan gruplara (hamile, engelli, 18 yaşından küçükler vb.) uygun çeşitli sosyal haklar / yardımlar sağlıyoruz.

Öğrenim ve Gelişim Politikası

Hedefimiz Çalışanlarımızın kariyer ve sosyal gelişimlerini mesleki ve kişisel gelişim programları ile desteklemektir.

Öğrenim plan ve programları, ihtiyaç analizlerine, Kariyer Yönetim ve Performans Değerlendirme Sisteminin sonuçlarına göre çalışanlarımızla ve yöneticileriyle birlikte oluşturuyoruz ve uyguluyoruz.

“Yönetici Gelişim Programı” ile yöneticilerimizin ve yönetici adaylarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra yönetsel becerilerinin de gelişimi hedefliyor ve onları geleceğe hazırlıyoruz.

Performans Değerlendirme Politikası

Temel politikamız, Çalışanlarımızın verimliliğini ve performanslarını objektif kriter ve araçlarla ölçerek sürekli gelişimi sağlamaktır.

Hedef Bazlı ve Yetkinlik Bazlı olmak üzere 2 ayrı performans değerlendirme sistemi uyguluyoruz. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi 90 Derece olarak tüm Çalışanlar için; Yöneticiler ve bağlı Çalışanları için ayrıca Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi uyguluyoruz. Yönetim Kurulu tarafından Şirket hedefleri doğrultusunda her yılbaşında her bir Yönetici için ayrı ayrı belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı ve zaman sınırlı (SMART) hedefler belirlenmekte; bu hedefler aylık olarak takip edilmekte ve hedeflerini gerçekleştirenler ödüllendirilmektedir.

Kariyer Yönetimi Politikası

Temel felsefemiz her Çalışanın beklentilerine uygun kariyer planlaması ve gelişimi sağlayarak kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmaktır.

Üst düzey yöneticilerimizi kendi Çalışanlarımız arasından yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Tüm çalışanlarımız için Genel Müdürlüğe kadar kariyer yolu açıktır. Çalışanlarımız kendi kariyer hedeflerini, İnsan Kaynakları Bölümü ve yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler.

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Politikası

Temel politikamız çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini koruma ilkesinden hareketle, Çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını artıracak ilgi duyulan sosyal faaliyet ve aktiviteleri desteklemektir.

Çalışanlarımızın memnuniyetini, motivasyonunu, bağlılığını ve çalışma ortamının huzurunu önceliklendiren uygulamalar ve aktiviteler geliştiriyoruz.

Çalışanlar arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirmek ve kaynaşmayı sağlamak üzere iletişim toplantıları ve organizasyonları ve çalışanlarımızın aktif olarak katılabileceği sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri planlıyor ve düzenliyoruz; futbol, bowling, masa tenisi turnuvaları, geziler, piknikler vb. etkinlikler gerçekleştiriyoruz.